Termes i condicions

1. Quant a aquest document:

1.1 Aquest document estableix els termes i condicions ("les Condicions", "aquestes Condicions") d'una venda de tecnologia LEMA ("LEMA"), adquirida per un distribuïdor, empresa A&D, grup de compres, usuari final, client minorista o qualsevol altra entitat ("COMPRADOR")

1.2 LEMA pot canviar aquestes Condicions en qualsevol moment. Aquests canvis no afectaran les comandes que ja hagi enviat PURCHASER.

2. Definicions:

2.1 En aquestes Condicions, els termes següents tindran els següents significats:

- Dies laborables: de dilluns a divendres. excepte els dies festius bancaris o altres

- Contracte: l'acord format quan LEMA es compromet a subministrar béns al COMPRADOR a un preu acordat i que inclou aquestes Condicions

- Adreça de lliurament: l’adreça de lliurament proporcionada per PURCHASER a LEMA.

- Mercaderies: les mercaderies encarregades per COMPRADOR

- Preu: el preu dels béns tal com l’ha notificat LEMA i es compromet a subministrar els béns al COMPRADOR

- LEMA: LEMA Technology, una empresa registrada a la Xina, amb número de telèfon principal de contacte: +86 10 69412688

- COMPRADOR: qualsevol persona o entitat que demani béns a LEMA Technology

3. Sol·licitud:

3.1 Les presents Condicions s'apliquen a totes les comandes realitzades per COMPRADOR tret que s'escriguin i s'acordin específicament termes alternatius. No s’aplicaran altres termes o condicions.

 

4. Preu:

4.1 Totes les llistes de preus, fullets i catàlegs només tenen la finalitat de ser una guia, i el preu de tots els béns haurà de ser confirmat per LEMA quan PURCHASER realitzi una comanda. Qualsevol oferta que LEMA faci per proporcionar béns a una cert preu només romandrà obert durant 30 dies, tret que s'indiqui el contrari en un pressupost de LEMA. Passat aquest termini, l’oferta LEMA es retirarà.

 

5. Comandes de compra:

5.1 El contracte de subministrament de mercaderies entre COMPRADOR i LEMA es formalitzarà quan LEMA notifiqui al COMPRADOR el preu dels béns i les condicions que es descriuen aquí ("comanda") i el COMPRADOR vulgui procedir a la comanda dels béns.

5.2 Podeu enviar comandes de compra per correu electrònic al nostre representant de vendes. Totes les comandes de compra han d'incloure: la informació de facturació completa, inclosa l'adreça de facturació, la persona de contacte i el seu número de telèfon. Informació d’enviament completa (on s’ha d’enviar la mercaderia), inclosa l’adreça física, la persona de contacte i el seu número de telèfon, i qualsevol requisit especial d’enviament (les sol·licituds d’enviament especials poden comportar despeses d’enviament addicionals) i l’interval de dates de lliurament sol·licitat (extremadament important; vegeu més avall) )

La data de lliurament sol·licitada és un element obligatori de la comanda. Si no s'indica la data de lliurament, es produirà l'enviament de la comanda tan bon punt estigui llesta. La indicació d'una data de lliurament anterior als terminis de lliurament indicats per als articles de la comanda donarà lloc a l'enviament de la comanda tan aviat com estigui llest. Si cal una data de lliurament específica, indiqueu un interval de dates que sigui acceptable, ja que és possible que no sigui possible lliurar-la en una data específica. Si no es pot rebre una comanda fins a una data determinada, indiqueu una data "no anterior", entenent que la comanda pot arribar en qualsevol moment després d'aquesta data i no necessàriament arribarà l'endemà.

5.3 Les comandes de compra reconegudes per LEMA no es poden canviar ni cancel·lar sense el consentiment de LEMA, que es pot condicionar a l’acord del client de pagar despeses addicionals o addicionals resultants del canvi o cancel·lació sol·licitades, inclòs, entre d'altres, un vint-i-cinc per cent (25%) ) càrrec de cancel·lació si la comanda es cancel·la o es modifica en un termini mínim de trenta (30) dies abans de la data prevista de lliurament, tal com es reconeix. Els productes amb opcions personalitzades no es poden cancel·lar ni retornar.

6. Entrega:

6.1 Tots els costos d’enviament els pagarà el COMPRADOR tret que LEMA acordi el contrari per escrit.

6.2 El lliurament es farà a l’adreça de lliurament proporcionada per COMPRADOR a la comanda. No es reconeixerà cap comanda ni es processarà sense una adreça de lliurament confirmada.

6.3 LEMA no es fa responsable de qualsevol dany als béns que es produeixi durant el trànsit. Tots els riscos dels béns passaran a COMPRADOR quan els béns surten del magatzem LEMA.

6.4 Tots els terminis de lliurament són aproximats i poden estar subjectes a canvis. Qualsevol demora en el lliurament no donarà al COMPRADOR el dret de retenir el pagament per rebutjar la recepció dels béns, rebre un reemborsament de multa o rescindir el contracte.

6.5 És responsabilitat del COMPRADOR assegurar-se que hi hagi un accés adequat i segur a l’adreça de lliurament de les mercaderies que ha comprat PURCHASER, tenint en compte la mida, el pes i la quantitat massiva de les mercaderies que ha adquirit. Si no es pot descarregar la mercaderia encarregada a causa d’un accés inadequat, la mercaderia es pot retornar al magatzem de mercaderies i es poden aplicar tarifes addicionals per emmagatzematge de mercaderies i despeses addicionals de reenviament.

6.6 És responsabilitat del COMPRADOR assegurar-se que el COMPRADOR hagi mesurat correctament la zona on s’instal·laran els Productes (així com totes les zones d’accés a la zona d’instal·lació) per garantir un accés adequat tenint en compte

tingui en compte la mida, el pes i el volum de les mercaderies que ha comprat el COMPRADOR.

6.7 Si el COMPRADOR no està present per recollir els Productes o el COMPRADOR es nega irracionalment a lliurar els Productes. LEMA pot cobrar al COMPRADOR els costos raonables de la devolució dels béns al dipòsit de mercaderies, els costos raonables d’emmagatzematge i els càrrecs raonables per tornar a lliurar els béns al COMPRADOR. La negativa d’un enviament no suposa en cap cas la cancel·lació d’una comanda o la reclamació per recuperar o denegar el pagament de la comanda.

7. Força major:

7.1 Tot i que LEMA s’esforça per completar totes les comandes dins dels terminis de lliurament citats, algunes circumstàncies fora del control de LEMA poden impedir-ho. Entre aquestes circumstàncies s’inclouen desastres naturals com incendis, inundacions, tempestes violentes, interrupció de conflictes laborals, exclusions, dificultats de transport, falles de la màquina, incompliment dels proveïdors, incompliment dels subministradors de béns o components o dificultats similars incontrolades. Si es donen aquestes circumstàncies. LEMA tindrà el dret i se li concedirà temps per (i) buscar acords alternatius amb el Comprador, (ii) deixar de subministrar els Productes i proporcionar al COMPRADOR una devolució completa o (ii) proporcionar els Productes només un cop les circumstàncies pertinents ho permetin.

 

8. Condicions de pagament:

8.1 EL COMPRADOR es compromet a pagar el preu, les despeses d’enviament i qualsevol altre càrrec acordat. Recomanem a PURCHASER que utilitzi la transferència telegràfica (T / T) com a mètode més comú a la Xina. Si PURCHASER vol aplicar qualsevol altra forma de pagament, com ara Carta de crèdit a la vista (L / C a la vista) o Documents contra pagament a la vista ( D / P a la vista), el COMPRADOR hauria de confirmar-ho amb el nostre representant de vendes abans de realitzar cap comanda.

8.2 Tret que s’acordi el contrari, les condicions de pagament dels béns seran del 70% del preu pagat per endavant en el moment de la comanda i del saldo de pagament pendent abans de la data d’enviament. La producció de la comanda no començarà fins que no es rebi el primer pagament del dipòsit del 70%. Si ambdues parts accepten terminis de lliurament especials de productes de 4 setmanes o menys, s’haurà de pagar el pagament immediatament després de la comanda.

8.3 Qualsevol altra condició que no sigui la que s’indica al 8.2 aquí requereix una sol·licitud de crèdit aprovada per LEMA.

8.4 Totes les factures s’han de pagar al final del domicili social de LEMA / o a través del compte bancari tal com s’indica a la factura. En cas d’impagament abans de la data de venciment.

LEMA tindrà dret (i) a rebre de PURCHASER un interès de l’1% mensual sobre tots els imports pendents (ii) a rebre de PURCHASER un import addicional del 10% de tots els imports pendents o 100 $ (el que sigui més gran); i / o (iii) suspendre i / o rescindir sense previ avís tots els acords amb PURCHASER (inclòs aquest contracte) sense compensació ni devolució de cap import pagat en virtut d'aquests acords.

8.5 Visa, MasterCard i Western Union acceptades amb una despesa de processament del 3.75%.

8.6 Tots els pagaments s’efectuaran en fons dels EUA.

 

9. Defectes i reclamacions:

9: 1 EL COMPRADOR ha d’inspeccionar immediatament els béns a l’arribada at l'adreça de lliurament.

9.1.1 PASSOS A PRENDRE AL REBRE ENVIAMENTS

(i) VERIFICA EL COMPTE

Assegureu-vos de rebre tants cartrons que figuren al rebut d’entrega. Si es descobreix alguna escassetat, tingueu en compte exactament quants cartrons queden escassos al rebut d’entrega del transportista i feu que el conductor noti l’escassetat a la vostra còpia.

(ii) EXAMINEU ATENTAMENT CADA CARTÓ DE DANYS

Si hi ha danys visibles, anoteu aquest fet al rebut d’entrega i feu que el conductor noti clarament els danys de la vostra còpia. Si sospiteu que el contingut del cartró es pot danyar, insistiu que el conductor romangui present mentre obriu el cartró i inspeccioneu conjuntament el contingut. Els danys ocults descoberts també s’han d’indicar al rebut d’entrega i a la còpia. Assegureu-vos de conservar la còpia.

(iii) INMEDIATAMENT DESPRÉS DEL LLIURAMENT, OBRIR TOTS ELS CARTONS I INSPECCIONAR ELS DANYS AMAGATS

Cal obrir tots els envasos i inspeccionar el contingut per detectar possibles danys ocults.

(iv) INFORMAR DE QUALSEVOL PROBLEMA AL SERVEI AL CLIENT DE LEMA IMMEDIATAMENT (+86 10 69412688)

Si es detecten danys, cal comunicar-los immediatament a LEMA. Si no notifiqueu els danys ocults dins dels cinc dies naturals posteriors a la data de lliurament, el transportista podria denegar la reclamació i els costos de substitució podrien ser de la vostra responsabilitat.

9.1.2 PASOS A PRENDRE QUAN EL TRANSPORTISTA INSPECTA ELS ARTICLES DANYATS

(i) HA PORTAT DANYS A L’ÀMBIT DE RECEPCIÓ

Assegureu-vos que els elements danyats no s’han mogut de la zona de recepció. Permetre a l’inspector inspeccionar els articles, cartrons, materials d’embalatge interiors i factura danyats danyats. Assegureu-vos de conservar el rebut de lliurament, ja que serà necessari com a document justificatiu quan es presenti la reclamació.

(ii) DESPRÉS QUE L'INSPECTOR OMPLE L'INFORME, LLEGUEU-LO ATENTAMENT ABANS DE SIGNAR

Si no esteu d’acord amb les declaracions de l’inspector sobre l’informe, no el signeu. Tret que les reparacions siguin completament satisfactòries, assegureu-vos que l'inspector sol·liciti la substitució a l'informe d'inspecció. Un element nou només es pot demanar si l'informe especifica "substituir".

(iii) CONTINUAR CONSERVANT ELS MERCATS DANYATS

Tot i que s’ha completat la inspecció, no es poden utilitzar ni eliminar objectes danyats sense el permís escrit del transportista o de LEMA. Un cop s'hagi resolt la reclamació, el transportista recollirà els articles danyats o us enviarà una carta per demanar-vos que disposeu de la mercaderia.

9.2 Si el COMPRADOR té alguna queixa sobre la naturalesa, quantitat, qualitat o estat exterior dels Productes o qualsevol altra queixa sobre els Productes que sigui raonablement evident. EL COMPRADOR ha d’avisar LEMA en el moment del lliurament i registrar-lo a la còpia original dels documents de transport i / o informe de lliurament.

9.3 Si el COMPRADOR té alguna queixa sobre algun defecte no visible en els Productes. EL COMPRADOR haurà d’avisar LEMA immediatament de la detecció del defecte. Qualsevol devolució dels béns estarà subjecta a l'acord escrit de LEMA.

9.4 L’acceptació de les mercaderies retornades sempre està subjecta a la discreció de LEMA i no indica que LEMA accepti el cost de la devolució. L’existència d’una reclamació no eximeix al COMPRADOR de l’obligació del COMPRADOR de pagar el preu en la data de venciment indicada.

9.5 Sense limitació a l’anterior. EL COMPRADOR no tindrà dret a retornar els béns si:

(i) El producte s'ha fet segons les especificacions del COMPRADOR o està personalitzat per al COMPRADOR; o (ii) COMPRADOR ha interferit o modificat els béns de qualsevol manera.

10. Retenció:
· 10.1 Fins al pagament íntegre del preu, LEMA conserva la propietat dels béns i els béns s’han de mantenir en el seu estat original.
10.2 En cas de demora en el pagament, LEMA té el dret de recuperar els béns de COMPRADOR a risc i cost de COMPRADOR i sense previ avís.
11. Finalització:

11.1 Si COMPRADOR incompleix alguna de les obligacions del COMPRADOR en virtut del contracte o compleix amb alguna de les garanties establertes a continuació, LEMA tindrà el dret de rescindir el contracte sense previ avís. El COMPRADOR haurà de pagar tots els béns complets mitjançant la producció que hagi enviat (o està previst que s’enviïn) a COMPRADOR i pagarà tots els danys, amb un mínim absolut fix del 30% del preu acordat (o en el cas de comandes que inclouen productes personalitzats o fabricats en una configuració no estàndard o personalitzada, el 50% del preu acordat).

12. Garantia:

12.1 LEMA ofereix al comprador una garantia limitada del producte per a tots els productes. A partir de la data de compra, la garantia de LEMA cobreix els articles següents de la manera següent:

  • 3 anys de garantia per a productes de nivell industrial

Controlador de paret de vídeo: sèrie VK / sèrie VK Lite-B / sèrie VK Lite-S / sèrie NP Pro

Canviador de matriu: Sèrie MT / Sèrie AM

 

  • 2 anys de garantia per a productes de nivell comercial

Controlador de paret de vídeo: sèries CR, sèries CS, sèries CE, sèries CL, sèries TK, sèries TM, sèries TS

 

  • 1 any de garantia per a productes de visualització i altres

Pantalla LCD, pantalla LED, extensor AV, divisor, processador de rotació de vídeo, processador de superposició de subtítols, processador de correcció geomètrica, convertidor, cable, suport

 

12.2 La garantia només s'aplicarà si el COMPRADOR notifica immediatament a LEMA quan es detecta qualsevol defecte en els Productes que es pugui atribuir directament a un error de disseny o fabricació. Els costos addicionals de reclamació en virtut d’aquesta garantia, com ara impostos i despeses d’enviament, seran a càrrec de COMPRADOR. En fer una reclamació de garantia, LEMA investigarà el suposat defecte dels béns. Si els resultats d'aquesta investigació mostren que els béns són defectuosos com a conseqüència del disseny o fabricació de LEMA, els béns adquirits seran substituïts totalment o parcialment per béns de naturalesa i qualitat similars.

12.2 No s’aplicarà cap garantia en les següents circumstàncies no limitades:

(a) Qualsevol ús o abús inadequat dels béns, inclòs el incompliment de les instruccions LEMA relatives a l'ús dels béns;

(b) qualsevol manca de manteniment dels béns;

(c) Si els béns s’han utilitzat amb un propòsit per al qual no estaven destinats

(d) si el COMPRADOR ignora qualsevol de les presents Condicions.

12.3 En el cas que LEMA realitzi reparacions, la garantia es limitarà a les reparacions que LEMA hagi acordat realitzar o a les peces de recanvi que LEMA hagi acordat subministrar al contracte. LEMA carregarà al COMPRADOR per tots els ajustos, reparacions, alteracions i / o ampliacions tret que s’hagin acordat com a part del contracte original.

12.4 Les comandes personalitzades no es poden cancel·lar un cop es produeixen.

13. Propietat intel·lectual:

13.1 Tots els drets de propietat intel·lectual derivats de l’execució d’ordres personalitzades, inclosos els dibuixos, textos i dissenys o relacionats amb ells, han de ser llicenciats pel COMPRADOR a LEMA de manera no exclusiva a nivell mundial. EL COMPRADOR haurà de completar tots els actes i celebrar tots els acords necessaris per complir aquesta clàusula.

13.2 EL COMPRADOR garanteix que la fabricació, producció i lliurament final dels béns no infringeix els drets de propietat intel·lectual de tercers i el COMPRADOR indemnitza LEMA de totes les reclamacions de tercers derivades de qualsevol denúncia d’incompliment dels drets de propietat intel·lectual de tercers. i PURCHASER compensarà LEMA pels danys (directes i indirectes) que pateixi LEMA. Com a condició del contracte, PURCHASER es compromet a permetre a LEMA utilitzar imatges dels béns tal com s’instal·la a la ubicació de PURCHASER per a la cartera promocional i de màrqueting de LEMA. En permetre a LEMA utilitzar imatges i imatges dels Productes, PURCHASER transferirà automàticament a LEMA una llicència per utilitzar aquestes imatges sense limitacions amb la finalitat de promocionar productes i serveis de LEMA.

14. Sense responsabilitat per pèrdues empresarials:

14.1 En la mesura que es permeti segons la legislació aplicable, LEMA declina qualsevol garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, en relació amb els béns. Això no afecta els drets legals de PURCHASER com a consumidor.

2 LEMA no serà responsable, contractualment, de delictes (inclosos, sense limitacions, negligències), precontractuals o altres representacions (excepte tergiversacions fraudulentes o negligents) ni fora o en connexió amb aquestes Condicions per: (i) qualsevol pèrdues econòmiques (incloses, entre d'altres, pèrdues d'ingressos, beneficis, contractes, negoci o estalvis previstos); o (ii) qualsevol pèrdua de bona voluntat o reputació; o (iii) qualsevol pèrdua especial o indirecta soferta o incorreguda per aquesta part derivada o relacionada amb les disposicions de qualsevol assumpte de les Condicions.
15. Generals:
15.1 Cessió per part del COMPRADOR: PURCHASER no pot transferir el benefici del contracte ni els drets derivats d’aquest a cap altra persona sense el consentiment previ i per escrit de LEMA.
15.2 Cessió per part de l’empresa: LEMA tindrà dret a cedir el benefici del contracte i els deutes derivats del contracte.
15.3 Subcontractació: LEMA pot subcontractar les seves obligacions derivades del contracte.
15.4 Condicions no vàlides: cadascuna de les clàusules del contracte és separable i es pot separar i, si es considera que qualsevol termini no és vàlid o nul, es tallarà i la resta de condicions continuaran en vigor.
15.5 Renúncies: LEMA pot ocasionalment, a discreció i absoluta decisió de LEMA, decidir no exercir ni esperar abans d’exercir els drets de LEMA. Si LEMA ho fa, LEMA seguirà tenint el dret d’insistir en les condicions estrictes del contracte en una data posterior.
15.6 Llei i jurisdicció: el contracte es regeix per les lleis de la República Popular de la Xina i els tribunals de Pequín tenen jurisdicció exclusiva.
English English
Centre de Suport
telèfon   +86 10 64912688
bústia de correu   [protegit per correu electrònic]
Contacta'ns

Subscrigui al nostre butlletí
Subscriu-te ara

Copyright © 2020 LEMA Technology Tots els drets reservats            mapa del lloc | Termes i condicions | Legal  | SSL